ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รายการเครื่องวิเคราะห์โลหะทางการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (5 รายการ) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2551
 • หมดเขต    04/03/2551
 • อ่าน   592
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294