ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รับผู้ประสงค์จำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน ฯ
 •     โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รับผู้ประสงค์จำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน , กระเป๋านักเรียน , เข็มโรงเรียน, เข็มขัดโรงเรียน , ชุดพลานามัย , ชุดแต่งกายพื้นเมืองล้านนา , ชุดสมุดตราโรงเรียน , ชุดหนังสือ-ตำราเรียน-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน , ชุดพิจารณาการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาได้ที่ ห้องอำนวยการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 • วันที่ประกาศ   03/03/2551
 • หมดเขต    04/03/2551
 • อ่าน   849
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294