ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง โดยวิธีการปรูมลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารที่ทำการฯ 1 หลัง , บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง , บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว 1 หลัง , เสาธงเหล็ก 12 เมตร 1 เสา , เสาอากาศวิทยุ สูง 45 เมตร 1 เสา และหอพักพักน้ำ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร 1 หอ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 • วันที่ประกาศ   03/03/2551
 • หมดเขต    07/03/2551
 • อ่าน   626
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294