Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมงานวันพบญาติอย่างใกล้ชิด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  24/07/2562
  61
 • ชมรมอาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับชมรมเปตองล้าน และชมรมคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศล ครั้งที่ 3
 • ชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/07/2562
  64
 • โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กำหนดจัดโครงการร่วมออกบูธเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายหนังสือสารานุกรมไทย
 • โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  18/06/2562
  79
 • จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน วันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  06/06/2562
  78
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจักงานประเพณีสรงน้ำ และสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง)
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
  06/06/2562
  81
 • โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ และคลินิกบรรเทาทุกข์แพทย์แผนไทย กำหนดจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2562
 • โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์
  06/06/2562
  85
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21/05/2562
  76
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  17/04/2562
  104
 • กองพัฒนาศักยภาพผ้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • กองพัฒนาศักยภาพผ้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
  03/04/2562
  104
 • จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
  02/04/2562
  114
 • กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดประกวดป่าชมชน ตามโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562
 • สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่
  02/04/2562
  96
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  02/04/2562
  100
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับตำบล
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  02/04/2562
  99
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จัดนิทัรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 เรื่อง "ปีใหม่เมือง ไหว้สา บูชาพระธาตุเจ้า"
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
  02/04/2562
  98
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  02/04/2562
  106
 • วัดดอนจั่นกำหนดจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชาตา "แก้ปีชงรับโชค"
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  18/03/2562
  113
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ
  13/03/2562
  113
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์วันเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
  22/02/2562
  132
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
  22/02/2562
  122
 • สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดผลิตสื่อในรูปแบบโฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น สื่อให้ปลุกจิตสำนัก ให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจิต และเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง"
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
  18/02/2562
  129
     หน้าที่ 1/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30