Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ภาคพายัพ ร่วมกับโครงการลานธรรมะคณะเรา และมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมหญ้าแพรกสัญจร รักษาโรคนิ้วล็อก ครั้งที่ 16
 • สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ภาคพายัพ
  17/01/2562
  1
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง กำหนดการประชุม รับฟังข้อเสนอ ความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอนศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง
  17/01/2562
  0
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศประชาพิจารณ์การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา รายการจ้างทำความสะอาดภายในวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  17/01/2562
  0
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจัดทำหน้งสือรุ่น ประจำปี 2561
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  17/01/2562
  0
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จะดำเนินการทำลายประวัติการรักำษาของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ขาดอายุการติดต่อเกิน 5 ปี
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
  17/01/2562
  0
 • ส ป ช.กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
 • ส ป ช.
  08/01/2562
  7
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
  28/12/2561
  7
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำหนดจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน "EDUdigital 2019"
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  28/12/2561
  8
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต 2562 โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2562
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2
  28/12/2561
  8
 • สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชาสัมพันธ์เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  25/12/2561
  11
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ให้ผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจอยากมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นของตนเอง ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามโครงการบ้านล้านหลัง
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  19/12/2561
  13
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพิธีสืบชาตา มงคลชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 1 มกราคม 2562
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  12/12/2561
  18
 • เทศบาลตำบล สันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆประจำปี เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  12/12/2561
  15
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
  13/11/2561
  36
 • ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย
  06/11/2561
  40
 • ศุนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์อยู่ดี) สถาบันวิจัยสังคม กำหนดจัดสัมมนาวิชาการหัวข้องเรื่อง "ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และนโยบายท้องถิ่นจากชุมชนในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ร่วมมองหาทางออกเพื่อเมืองเก่าเชียงใหม่"
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  06/11/2561
  39
 • กรมชลประทานกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมชลประทาน
  01/11/2561
  45
 • กรมชลประทานกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมชลประทาน
  01/11/2561
  33
 • สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กำหนดจัดงานสมัมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ.และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  31/10/2561
  36
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียนในศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย รุ่นที่ 2
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  29/10/2561
  36
     หน้าที่ 1/28 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28