Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • วัดดอนจั่นกำหนดจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชาตา "แก้ปีชงรับโชค"
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  18/03/2562
  2
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ
  13/03/2562
  6
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์วันเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
  22/02/2562
  23
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
  22/02/2562
  25
 • สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดผลิตสื่อในรูปแบบโฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น สื่อให้ปลุกจิตสำนัก ให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจิต และเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง"
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
  18/02/2562
  31
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดวันที่กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2562
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  18/02/2562
  30
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี ครั้งที่ 22
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
  18/02/2562
  28
 • คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมธุรกิจจำลองประจำปี 2562
 • คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  06/02/2562
  42
 • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี พ.ศ 2562
 • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
  06/02/2562
  32
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ ครั้งที่21
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม.
  02/02/2562
  30
 • ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  02/02/2562
  36
 • สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ จัดงานวันทหารผ่านศึก
 • สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ 187 หมู่ที่3ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  02/02/2562
  27
 • สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 โครงการ
 • สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  01/02/2562
  27
 • สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CUM Book Fair ครั้งที่ 25
 • สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  31/01/2562
  24
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสริมสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
  31/01/2562
  29
 • งานสังคมสงเคราะห์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศตามญาติผู้ป่วยถึงแก่กรรม
 • รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
  31/01/2562
  27
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  28/01/2562
  31
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
  28/01/2562
  33
 • จังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดง
 • สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
  28/01/2562
  28
 • สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ภาคพายัพ ร่วมกับโครงการลานธรรมะคณะเรา และมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมหญ้าแพรกสัญจร รักษาโรคนิ้วล็อก ครั้งที่ 16
 • สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ภาคพายัพ
  17/01/2562
  33
     หน้าที่ 1/29 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29