Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  25/06/2561
  12
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย กำหนดจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  12/06/2561
  18
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ( เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ) จัดกิจกรรม kicoff รณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ( เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน )
  12/06/2561
  17
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง
 • สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
  04/06/2561
  22
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดการเรียนการสอนและการบริการผู้ป่วย
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  30/05/2561
  23
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทยร่วมกับ สสส. กำหนดระยะเวลาชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะประจำปี 2561 60 โครงการทั่วประเทศ
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
  11/05/2561
  30
 • วัดดับภัยกำหนดจัดงานสะเดาะเคราะห์สืบชาตาประจำปี
 • วัดดับภัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/05/2561
  27
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา"รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2561"
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา"รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2561"
  04/05/2561
  33
 • ศูนย์วัฒนธรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศฺลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
 • ศูนย์วัฒนธรรมและการจัดการความรู้
  23/04/2561
  42
 • กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561
 • หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพฯ
  30/03/2561
  51
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมประกวด"สื่อป้องกันการทุจริต"
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
  30/03/2561
  52
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์
 • กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
  30/03/2561
  53
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  23/03/2561
  47
 • สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบออบประชาธิปไตย
 • สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
  23/03/2561
  55
 • จัดหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2561
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
  14/03/2561
  64
 • กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดประกวดป่าชุมชน ประจำปี 2561
 • สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
  14/03/2561
  75
 • วัดดอนจั่น ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ "แก้ปีชง รับโชค"
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  14/03/2561
  70
 • วัดสวนดอกพระอารามหลวง ร่วมกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จะจัดโครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในช่วงปิดเทอม
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง
  13/03/2561
  77
 • วัดสวนดอกพระอารามหลวง ร่วมกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จะจัดโครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในช่วงปิดเทอม
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง
  13/03/2561
  71
 • จังหวัดสงขลาและคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสงฆ์อาพาธ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา
  08/03/2561
  67
     หน้าที่ 1/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27