Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ประกาศสืบหาบิดามารดาผู้ปกครองเด็ก จำนวน ๘ ราย
 • สถานสงเคราะห์เวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2558
  70
 • กองพลทหารราบที่ ๗ กำหนดจัดงาน "มหกรรมทุ่งยั้งทัพ ต้อนรับปีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี"
 • กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2558
  66
 • กรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเมศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2558
  66
 • คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระอธิการภุชงค์ อภิปุญฺโญ (พระอาจารย์หมู)
 • ดห้วยไร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2558
  90
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคุม
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2558
  58
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จะจัดโครงการ "ปันไออุ่นช่วยน้องผู้เหน็บหนาว"
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  27/11/2558
  53
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ประชาสัมพันธ์การทำลายฟิล์มเอ๊กซเรย์ของโรงพยาบาล ที่เก็บไว้เป็นระยะเวลา ๕ ปี
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  27/11/2558
  60
 • จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการตลาดนัดชุมชน กำหนดจัดงาน "เทศกาลของขวัญปีใหม่" ภายใต้โครงการ "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
  27/11/2558
  56
 • จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
 • เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
  27/11/2558
  46
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ ที่ขาดการติดต่อเกิน ๔ ปี
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  25/11/2558
  72
 • ชุมชนวัดเกตการาม กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งล้านนาสืบสานล่องสะเปาหลวงลอยเคราะห์ ครั้งที่ ๒
 • ดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  25/11/2558
  57
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนครั้งที่ ๒
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  25/11/2558
  53
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจะจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๘
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  23/11/2558
  54
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
 • สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  23/11/2558
  52
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
  23/11/2558
  63
 • วัดสวนดอกพระอารามหลวง จะจัดงานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2558
  59
 • กองพลทหารราบที่ ๗ กำหนดจัดงาน "มหกรรมทุ่งยั้งทัพ ต้อนรับปีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี"
 • กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  19/11/2558
  73
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ จะคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  19/11/2558
  76
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จะจัดโครงการเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจกับผ้าไทเรื่อง "ผ้าไทในอุษาคเนย์:ความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม"
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  19/11/2558
  54
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งเตือน การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็ง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  14/11/2558
  55
     << หน้าที่ 13/23 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23