Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงินและบัญชี เชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินพระราชทาน
 • สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงินและบัญชี
  15/10/2558
  60
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ตามหาญาติผู้ป่วย
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  08/10/2558
  60
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดงานพิธีทำบุญทอดกฐินปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/10/2558
  67
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์งานเหลียวหลังแลหน้างานสวัสดิ์การสังคงผู้สูงอายุ
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่
  29/09/2558
  69
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง
  17/09/2558
  72
 • วัดพระธาตุศรีทองทอง วรวิหาร และศิษยานุศิษย์ จะจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี ๗๒ พรรษา ถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมง.คโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
 • ดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  17/09/2558
  77
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  17/09/2558
  56
 • วัดดอนจั่น จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตร สืบชาตา พิธีพุทธาภิเษกและปลุกเษกวัตถุมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระปิยมหาราช
 • วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  14/09/2558
  99
 • วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จะได้จัดให้มีงานประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๘
 • วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  14/09/2558
  66
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภิเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/09/2558
  73
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก "วันมหิดล"
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ๒ ถ.วังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
  09/09/2558
  64
 • สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
  03/09/2558
  77
 • ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนพุทธิโศภน จะจัดงานคืนสู่เหย้า เก้าสิบปี พุทธิโศภน ปี 2558
 • ชมรมศฺษย์เก่าโรงเรียนพุทธิโสภน
  28/08/2558
  107
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ตามหาญาติผู้ป่วย
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  26/08/2558
  106
 • สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่จะจัดโครงการสะมาริตันส์เชียงใหม่เพื่อชุมชน 2558
 • สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่
  26/08/2558
  72
 • สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ เลื่อนการจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
 • สำนักงานภาคเหนือ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
  26/08/2558
  83
 • ศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลาทำการเปิดบริการเพิ่มเติมในวันเสาร์และวันอาทิตย์
 • ศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
  25/08/2558
  62
 • สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ๑๐ (สสว.๑๐) สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชน เรื่อง มุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย
 • สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ๑๐ (สสว.๑๐)
  20/08/2558
  86
 • ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเห็ดถั่งเฉ้าสีทองจากดักแด้ไหมสู่การค้าโลก"
 • ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  20/08/2558
  84
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เรื่อง "รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ ตอน หากฉีดวัคซีนไม่ครบ ระวังโรคคอตีบ"
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่
  17/08/2558
  90
     << หน้าที่ 14/22 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22