Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กำหนดจัดประเพณี รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร "วันกตัญญู"
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  07/04/2559
  235
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเปิดให้เข้าชมสวนฟรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  07/04/2559
  195
 • จังหวัดเชียงใหม่และภาคส่วนต่างๆจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระญามังรายผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพชน
 • สถาบันจิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  07/04/2559
  202
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกิ๋นอ้อผญาประจำปี 2559
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  05/04/2559
  235
 • สำนักงานเทศบา
 • 05/04/2559
  258
 • สมาคมบัณฑิตล้านนา ประชาสัมพันธ์ โครงการตักบาตรสมาเณรลูกแก้วล้านนา
 • สมาคมบัณฑิตล้านนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  04/04/2559
  205
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)จัดทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
  31/03/2559
  211
 • สำนักงานเทศบาบตำบลช้างเผือกจัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
 • สำนักงานเทศบาบตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  31/03/2559
  163
 • สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)กรมป่าไม้ จะจัดการประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2559
 • สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  22/03/2559
  223
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการประชุมสัมมนาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SME$
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  17/03/2559
  229
 • วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมเครื่องเงิน ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ จะจัดงานปอยหลวงอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ฉลอง 720 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
 • วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมเครื่องเงิน ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  17/03/2559
  204
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวนสวยแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ "ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต"
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  17/03/2559
  203
 • จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
  16/03/2559
  185
 • ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฟ้าฮ่าม จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน "ฟ้าฮ่ามคัพ 2559"
 • สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
  16/03/2559
  183
 • วัดดอนจั่น จะจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ "แก้ปีชง รับโชค"
 • วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  16/03/2559
  242
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เชียงใหม่ จะจัดทำโครงการ " กาด (ตลาด) ปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA"
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/03/2559
  217
 • เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการปิดปรับปรุงห้องนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 • สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  08/03/2559
  193
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมโครงการและกิจกรรมด้านป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
  03/03/2559
  212
 • กองพลทหารราบที่ 7 จะจัดงานต้อนรับ ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
 • กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  03/03/2559
  184
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสทเขตภาคเหนือ หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสทเขตภาคเหนือ
  01/03/2559
  213
     << หน้าที่ 15/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30