Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 โครงการ
 • สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  01/02/2562
  38
 • สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CUM Book Fair ครั้งที่ 25
 • สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  31/01/2562
  35
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสริมสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
  31/01/2562
  41
 • งานสังคมสงเคราะห์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศตามญาติผู้ป่วยถึงแก่กรรม
 • รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
  31/01/2562
  43
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  28/01/2562
  47
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
  28/01/2562
  46
 • จังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดง
 • สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
  28/01/2562
  42
 • สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ภาคพายัพ ร่วมกับโครงการลานธรรมะคณะเรา และมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมหญ้าแพรกสัญจร รักษาโรคนิ้วล็อก ครั้งที่ 16
 • สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ภาคพายัพ
  17/01/2562
  48
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง กำหนดการประชุม รับฟังข้อเสนอ ความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอนศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง
  17/01/2562
  43
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศประชาพิจารณ์การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา รายการจ้างทำความสะอาดภายในวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  17/01/2562
  45
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจัดทำหน้งสือรุ่น ประจำปี 2561
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  17/01/2562
  41
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จะดำเนินการทำลายประวัติการรักำษาของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ขาดอายุการติดต่อเกิน 5 ปี
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
  17/01/2562
  40
 • ส ป ช.กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
 • ส ป ช.
  08/01/2562
  46
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
  28/12/2561
  46
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำหนดจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน "EDUdigital 2019"
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  28/12/2561
  51
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต 2562 โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2562
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2
  28/12/2561
  45
 • สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชาสัมพันธ์เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  25/12/2561
  42
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ให้ผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจอยากมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นของตนเอง ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามโครงการบ้านล้านหลัง
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  19/12/2561
  47
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพิธีสืบชาตา มงคลชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 1 มกราคม 2562
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  12/12/2561
  53
 • เทศบาลตำบล สันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆประจำปี เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  12/12/2561
  44
     << หน้าที่ 2/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30