Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ขอเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ปริวาสกรรม หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพ็ญ
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  18/01/2561
  42
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน" ขอเชิญชวนทำบุญสนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิได้ช่วยเหลือเด็กทางกฎหมาย
 • มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก "บ้านพาเพลิน"
  18/01/2561
  36
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ (วิ่งมินิมาราธอน)
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
  18/01/2561
  35
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับโรงเรียนสันกำแพง กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า " ปิ๊กมาเต๊อะ สันก่ำแปง โฮงเฮียนเฮา"
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง
  10/01/2561
  39
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน กำหนดจัดงานเดินการกุศล สร้างสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 1
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน
  10/01/2561
  43
 • กรมชลประทาน กำหนดจัดสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
 • กรมชลประทาน
  03/01/2561
  43
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  03/01/2561
  44
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
  03/01/2561
  35
 • มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์มหวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาโครงการ "เพราะมีน้ำใจจึงมีชีวิต"สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 21
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  18/12/2560
  53
 • คณะศิษย์หลวงปู่พระครูธรรมโกศล กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของ หลวงปู่พระธรรมโกศล
 • วัดร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  18/12/2560
  97
 • คณะศิษย์หลวงปู่พระครูธรรมโกศล กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของ หลวงปู่พระธรรมโกศล
 • 18/12/2560
  40
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพีธีสืบชาตา มงคลชีวิต
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  18/12/2560
  30
 • โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ของโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  06/12/2560
  37
 • เรือนจำจังหวัดลำพูนจะจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  06/12/2560
  58
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กำหนดจักการแข่งขันกีฬาเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่นครั้งที่ 12" ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
  23/11/2560
  66
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 12 ไหมไทยฝ้ายล้านนาชาติพันธ์ุ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  23/11/2560
  49
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดคำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนประชาสัมพันธ์
  21/11/2560
  56
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561-2562
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
  15/11/2560
  53
 • มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กำหนดจัองานปอล 100 ปีชาตกาลพระพุทธพจวราภรณ์(หลวงปูจันทร์ กุศโล) ขึ้น
 • มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 514/1 หมู่1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  13/11/2560
  59
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  13/11/2560
  103
     << หน้าที่ 2/26 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26