Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
 • เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
  27/11/2558
  248
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ ที่ขาดการติดต่อเกิน ๔ ปี
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  25/11/2558
  257
 • ชุมชนวัดเกตการาม กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งล้านนาสืบสานล่องสะเปาหลวงลอยเคราะห์ ครั้งที่ ๒
 • ดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  25/11/2558
  215
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนครั้งที่ ๒
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  25/11/2558
  222
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจะจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๘
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  23/11/2558
  226
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
 • สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  23/11/2558
  206
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
  23/11/2558
  232
 • วัดสวนดอกพระอารามหลวง จะจัดงานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2558
  299
 • กองพลทหารราบที่ ๗ กำหนดจัดงาน "มหกรรมทุ่งยั้งทัพ ต้อนรับปีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี"
 • กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  19/11/2558
  229
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ จะคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  19/11/2558
  230
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จะจัดโครงการเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจกับผ้าไทเรื่อง "ผ้าไทในอุษาคเนย์:ความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม"
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  19/11/2558
  213
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งเตือน การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็ง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  14/11/2558
  196
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  14/11/2558
  194
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  14/11/2558
  210
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการชาวเหนืออาสา ครั้งที่ ๑ ตอน ล้อมรั้วให้น้อง
 • ชมรมนักศึกษาชาวเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  11/11/2558
  222
 • คณะศิษยานุศิษย์ วัดดอยแท่นพระ (ผาหลวง) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสาร์ทกิตยาภรณ์ (หลวงพ่อวัลลภ กิตฺติภทฺโท)
 • วัดดอยแท่นพระ (ผาหลวง) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  11/11/2558
  317
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กำหนดจัดการแข่งขันเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่น ครั้งที่ ๑๐" ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  247
 • กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์
 • กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี
  09/11/2558
  217
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการเนื่องในวันพิพิธภันณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๘
 • พิพิธภัณฑ์ไทยสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  210
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดเชียงใหม่ มีคำคำสั่ง ให้บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดเชียงใหม่
  09/11/2558
  193
     << หน้าที่ 20/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30