Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ จะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซ์เรย์ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา หากท่านใดต้องการจะเก็บฟิล์มเอกซ์เรย์ของท่านไว้ กรุณาติดต่อขอคัดลอกสำเนาฟิล์มเอกซ์เรย์ได้ที่ แผนกเอกซ์เรย์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวล
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
  02/12/2557
  271
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  02/12/2557
  240
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครบ ๘๗ พรรษา" ๕ ธันวามหาราช" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั้วกัน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
  01/12/2557
  301
 • ด้วยเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนประธานชุมชน ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดถนนซอยโกสิ่ว-ห้วยแก้ว ในวันพุธ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณถนนซอยโกสิ่ว - ห้วยแก้ว
 • สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
  01/12/2557
  263
 • ด้วยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรัษาทางหลาง และการติตตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัย ดังนี้ ๑. บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๖+๐๑๗ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปจนถึงวันที่ ๑๙ มีนาค
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2557
  250
 • ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย ได้จัดการประกวดถ่ายภาพ "มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิศพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" และสม
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2557
  335
 • ด้วยในวาระ ๙๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ๒๕๕๗ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  01/12/2557
  239
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
 • ด้วยสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
  26/11/2557
  278
 • สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดทำโครงการ "งานของดีที่แม่หอพระ" ครั้งที่ ๑
 • สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  26/11/2557
  285
 • ด้วยหน่วยงานประมงในจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าห้าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีพิธีสืบชาตาหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
 • ด้วยหน่วยงานประมงในจังหวัดเชียงใหม่
  26/11/2557
  280
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ จะจัดงานบุญมหากุศลเทศน์มหาชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่
  25/11/2557
  285
 • ทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะจัดงานวิ่งพัฒนาสุภาพ ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  25/11/2557
  287
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ โครงการสวดมนต์ข้ามปี
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  24/11/2557
  298
 • ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๑ กำหนดจัดงาน “นิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก” ครั้งที่ ๒๔ (Gift Fair 2014 )
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  275
 • ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ร่วมกับ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันส้วมโลก
 • ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
  20/11/2557
  302
 • สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา ได้กำหนดจัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum : Way of Life)
 • สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  363
 • สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
 • สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  302
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ จังหวัดเชียงใหม่
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  299
 • ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้
 • 20/11/2557
  1012
     << หน้าที่ 29/29
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29