Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจักงาน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชา
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  09/12/2557
  293
 • สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ จำหน่ายเข็มละ ๓๐๐ บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
  08/12/2557
  290
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014 @ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมแสดงหุ่นละครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงขอเชิญ
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/12/2557
  359
 • ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง " ถอดรหัสอักขระมอญโบราณ ศิลาจารึกเวียงเถาะ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจในอักษรมอญโบราณเ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/12/2557
  312
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดทำโพสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "การกู้ยืม และการชำระหนี้ กองทุน กยศ." ให้กระจายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ โดยอาจปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือตามสถานที่ที่เหมาะสมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  04/12/2557
  265
 • ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สกาวะอากาศล่วงหน้า ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุณหภูมิลดลง ๔ - ๖ องศาเซลเซียส ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  03/12/2557
  311
 • ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ขอความอนุเคาระห์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงห
 • สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  03/12/2557
  302
 • ด้วยคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี คณะสัตวแพทศาสตร์ และ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแ
 • ด้วยคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  02/12/2557
  298
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ จะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซ์เรย์ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา หากท่านใดต้องการจะเก็บฟิล์มเอกซ์เรย์ของท่านไว้ กรุณาติดต่อขอคัดลอกสำเนาฟิล์มเอกซ์เรย์ได้ที่ แผนกเอกซ์เรย์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวล
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
  02/12/2557
  283
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  02/12/2557
  254
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครบ ๘๗ พรรษา" ๕ ธันวามหาราช" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั้วกัน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
  01/12/2557
  313
 • ด้วยเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนประธานชุมชน ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดถนนซอยโกสิ่ว-ห้วยแก้ว ในวันพุธ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณถนนซอยโกสิ่ว - ห้วยแก้ว
 • สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
  01/12/2557
  273
 • ด้วยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรัษาทางหลาง และการติตตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัย ดังนี้ ๑. บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๖+๐๑๗ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปจนถึงวันที่ ๑๙ มีนาค
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2557
  262
 • ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย ได้จัดการประกวดถ่ายภาพ "มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิศพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" และสม
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2557
  348
 • ด้วยในวาระ ๙๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ๒๕๕๗ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  01/12/2557
  249
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
 • ด้วยสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
  26/11/2557
  289
 • สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดทำโครงการ "งานของดีที่แม่หอพระ" ครั้งที่ ๑
 • สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  26/11/2557
  296
 • ด้วยหน่วยงานประมงในจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าห้าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีพิธีสืบชาตาหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
 • ด้วยหน่วยงานประมงในจังหวัดเชียงใหม่
  26/11/2557
  293
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ จะจัดงานบุญมหากุศลเทศน์มหาชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่
  25/11/2557
  299
 • ทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะจัดงานวิ่งพัฒนาสุภาพ ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  25/11/2557
  298
     << หน้าที่ 29/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30