Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชาสัมพันธ์เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  25/12/2561
  57
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ให้ผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจอยากมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นของตนเอง ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามโครงการบ้านล้านหลัง
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  19/12/2561
  61
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพิธีสืบชาตา มงคลชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 1 มกราคม 2562
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  12/12/2561
  63
 • เทศบาลตำบล สันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆประจำปี เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  12/12/2561
  57
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
  13/11/2561
  80
 • ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย
  06/11/2561
  82
 • ศุนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์อยู่ดี) สถาบันวิจัยสังคม กำหนดจัดสัมมนาวิชาการหัวข้องเรื่อง "ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และนโยบายท้องถิ่นจากชุมชนในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ร่วมมองหาทางออกเพื่อเมืองเก่าเชียงใหม่"
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  06/11/2561
  85
 • กรมชลประทานกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมชลประทาน
  01/11/2561
  90
 • กรมชลประทานกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมชลประทาน
  01/11/2561
  75
 • สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กำหนดจัดงานสมัมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ.และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  31/10/2561
  81
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียนในศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย รุ่นที่ 2
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
  29/10/2561
  80
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561
 • เรือนจำกลางจังหวัดลำพูน
  18/10/2561
  226
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดการแข่งเปตองมหากุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาบรมราชชนนี รายได้สมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า"
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/10/2561
  91
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศถึงผู้มีภาระผูกพันในบัญชีเงินฝากคลัง รพัสบัญชี 11930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัด(เงินมัดจำเข้าทำประโยชน์) ติดต่อรับเงินคืน
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
  12/10/2561
  89
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.
  04/10/2561
  83
 • โครงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม มหิดล เฮลตี้เดย์ 2018
 • โครงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  04/10/2561
  101
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "วันสมเด็จย่า"ประจำปี 2561
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  04/10/2561
  86
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะจัดให้มีการประมูลป้ายทะเบียนรถ (เลขสวย)
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
  28/09/2561
  92
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  26/09/2561
  90
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารนานาชาติ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ "คลินิกแก้หนี้"
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  12/09/2561
  102
     << หน้าที่ 3/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30