Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพร้อมออก พ.ร.บ.ใหม่ ส่งเสริมวินัยทางการเงินและลดปัญหาการค้างชำระหนี้ของผู้กู้ยืม
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  04/04/2560
  94
 • ศุนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศุนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จุลสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2560
  04/04/2560
  113
 • สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า กำหนกจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
 • สำนักประชาสัมพันธ์ สำงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  03/04/2560
  115
 • คณะพ่อแม่ผู้ปกครองส่างลอง รวมทั้งคณะศรัทธาอารามป่ากล้วยชมภู กำหนดจัดงานบุญประเพณีปอยส่างลอง (ลูกแก้ว) พรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 • คณะศรัทธาอารามป่ากล้วยชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  29/03/2560
  109
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เอเชียทูเดย์: คนรุ่นใหม่กับการสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  23/03/2560
  95
 • เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวอถีหนองควาย" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 • เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  23/03/2560
  101
 • วัดดอนจั่น กำหนดจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ "แก้ปีชง รับโชค"
 • วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  17/03/2560
  105
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  14/03/2560
  107
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  14/03/2560
  119
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ที่ต้องการเก็บฟิล์มเอกซเรย์/สำเนาผลการตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) และสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการนอนหลับของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน 5 ปี
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
  10/03/2560
  93
 • ชมรมเดิน-วิ่งหนองกระทิงจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งหนองกระทิง บ่อแฮ้วมินิมาราธอน ประจำปี 2560
 • ชมรมเดิน-วิ่งหนองกระทิงจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง
  02/03/2560
  103
 • คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่น ปี 2560
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  02/03/2560
  112
 • สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
  24/02/2560
  115
 • บริษัท ปางช้างแม่สาจำกัด กำหนดจัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 18 ขึ้น
 • บริษัท ปางช้างแม่สาจำกัด
  24/02/2560
  122
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงาน วันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  22/02/2560
  108
 • สำนักงานคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • สำนักงานคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  20/02/2560
  94
 • สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมประจำปี 2560
 • สวทช.ภาคเหนือ
  16/02/2560
  118
 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมนาการทำวิลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 14
 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  16/02/2560
  143
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด
  03/02/2560
  105
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง จัดกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง
  03/02/2560
  148
     << หน้าที่ 6/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27