Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • กรมธนารักษ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมธนารักษ์
  26/01/2560
  97
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหาร เครื่องดื่ม น้ำปานะ บริขาร แด่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมปริวาส
 • วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  13/01/2560
  141
 • สำนักงานทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน วันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้าที่พลีชีพเพื่อชาติ และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก
 • ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
  13/01/2560
  119
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ถึงญาติผู้ป่วยให้มารับศพ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  06/01/2560
  103
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  28/12/2559
  99
 • ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์ งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
 • ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
  28/12/2559
  93
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  28/12/2559
  78
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  23/12/2559
  95
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
  23/12/2559
  88
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงาน "ปลูกสวนงาม ตามรอยพ่อ"
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  20/12/2559
  84
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัด โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV ปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
 • สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  09/12/2559
  92
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดตั้ง "โครงการศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม"
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  09/12/2559
  94
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารนย์ วิ. เนื่องในรโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสถาปนาแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้น
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  07/12/2559
  82
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจัดสร้าง โกศสรงน้ำทองคำและพานรองทองคำ ถวายแด่องค์พระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง) ในวาระครบรอบ 550 ปี วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  07/12/2559
  102
 • มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์ วิลเลจ กำหนดจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ (รูปวาด) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์ วิลเลจ
  01/12/2559
  103
 • กรมชลประทาน กำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่
 • สำนักงานบริหารโครงการ กรมชลประทาน
  01/12/2559
  107
 • มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
 • มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  24/11/2559
  95
 • มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อ "777 ปี ชาตกาล พระญามังราย: การสร้างเมือง, การบริหารรัฐ, นโยบายรัฐสัมพันธ์, และมรดกทางประวัติศาสตร์"
 • มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่
  24/11/2559
  117
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  17/11/2559
  89
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  17/11/2559
  93
     << หน้าที่ 7/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27