Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)กรมป่าไม้ จะจัดการประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2559
 • สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  22/03/2559
  62
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการประชุมสัมมนาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SME$
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  17/03/2559
  56
 • วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมเครื่องเงิน ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ จะจัดงานปอยหลวงอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ฉลอง 720 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
 • วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมเครื่องเงิน ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  17/03/2559
  62
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวนสวยแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ "ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต"
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  17/03/2559
  61
 • จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
  16/03/2559
  51
 • ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฟ้าฮ่าม จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน "ฟ้าฮ่ามคัพ 2559"
 • สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
  16/03/2559
  47
 • วัดดอนจั่น จะจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ "แก้ปีชง รับโชค"
 • วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  16/03/2559
  86
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เชียงใหม่ จะจัดทำโครงการ " กาด (ตลาด) ปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA"
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/03/2559
  52
 • เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการปิดปรับปรุงห้องนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 • สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  08/03/2559
  50
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมโครงการและกิจกรรมด้านป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
  03/03/2559
  58
 • กองพลทหารราบที่ 7 จะจัดงานต้อนรับ ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
 • กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  03/03/2559
  53
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสทเขตภาคเหนือ หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสทเขตภาคเหนือ
  01/03/2559
  58
 • คณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับประชาชน จะจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 129 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
 • สำนักงานคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  01/03/2559
  76
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  29/02/2559
  52
 • วัดยางกวง ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ของเชิญร่วมบูชา พระกริ่งธงชัยดอยสุเทพ "รุ่นเจ้าสัว"
 • สำนักงานวัดยางกวง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  29/02/2559
  67
 • สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย จะจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ครั้งที่ 50
 • สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
  29/02/2559
  45
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2559 จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 ประเภทบทกวี และเรื่องสั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืงในระบอบบประชาธิปไตย
 • กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
  24/02/2559
  75
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดงาน CMRU Book Fair 2016
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  19/02/2559
  74
 • มูลนธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จะจัดงานทำบุญอุทิศกุศลถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปี 2559
 • มูลนิธิครูบาศรวิชัย จังหวัดเชียงใหม่
  19/02/2559
  76
 • มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ จะจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อปุงเถ่ากงเชียงใหม่ 2559
 • มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่
  19/02/2559
  69
     << หน้าที่ 9/23 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23