ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการญี่ปุ่นครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘
 •     คณะมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการญี่ปุ่นครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณชั้น ๑ โซนอีเวนท์ฮอล์และโซนโปรโมชั่นฮอล์ เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงศักยาภาพทางด้านภาษาญี่ปุ่น โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ และได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
 • หน่วยงาน    คณะมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2558
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294