ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สวท.ประจวบคีรัขันธ์ ประชาสัมพันธ์ของเชิญร่วบริจาคทรัพย์ จัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์
 •     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรางพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ กระทรวงกาโหม โดยกองทัพบก จัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ ณ พื้นที่โรงเรียนนักเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพระราชทานนามว่า "อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งมีความหมายว่า อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรกภักดีต่อพระมหากษัตริย์ สวท. ประจวบคีรีขันธ์ จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมบริจาคทรัพย์กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ที่ ชื่อบัญชี " รับบริจาคจัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์ ธนาคารออมสิน สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๑-๔-๓๘๙๑๙๒-๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    สวท.ประจวบคีรีขันธ์
 • วันที่ประกาศ   15/07/2558
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294