ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานสภาพันฒนาการเมืองได้จัดกิจกรรม "รางวัลเยาวชนดีเด่อนด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี ๒๕๕๘ "
 •     ด้วยสำนักงานสภาพันฒนาการเมืองได้จัดกิจกรรม "รางวัลเยาวชนดีเด่อนด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี ๒๕๕๘ " เพื่อส่งเสริมให้กำลังใจแก่เด็กเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักพัฒนาการเมือง www.pdg.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ๐๒ ๑๔๑๙๗๘๔ - ๘๕
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
 • วันที่ประกาศ   24/07/2558
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294