ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการแข่งขัน "กาวิละ มินิมาราธอน"ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
 •     โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการแข่งขัน "กาวิละ มินิมาราธอน"ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ในเวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาบรมราชกุมารี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โทร ๐๕๓ ๒๔๗๗๒๔
 • หน่วยงาน    โรงเรียนกาวิละ วิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/07/2558
 • อ่าน   287
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294