ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดพิธีสืบชะตาแม่น้ำปิงและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 •     กรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดพิธีสืบชะตาแม่น้ำปิงและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน โดยกำหนดจัดพิธีในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ แม่น้ำปิง บริเวณตลาดชุมชน หน้าวัดท่าหลุก หมู่ที่ ๗ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/07/2558
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294