ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรค์ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๘
 •     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรค์ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเครือยข่าย โทร ๐๒ ๑๔๑ ๓๙๓๐ ,๐๒ ๑๔๑๓๙๓๑
 • หน่วยงาน    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • วันที่ประกาศ   04/08/2558
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294