ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เรือนจำจังหวัดลำพูนจะจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี ๒๕๕๘
 •     เรือนจำจังหวัดลำพูนจะจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ และในวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและญาติผู้ต้องขัง ที่มีความประพฤติดี ให้เข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เรือนจำจังหวัดลำพูน ฝ่านทัณฑปฏิบัติ โทร ๐๕๓ ๕๑๑๐๕๕ ต่อ ๒๐๘
 • หน่วยงาน    เรือนจำจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   06/08/2558
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294