ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เรื่อง "รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ ตอน หากฉีดวัคซีนไม่ครบ ระวังโรคคอตีบ"
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เรื่อง "รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ ตอน หากฉีดวัคซีนไม่ครบ ระวังโรคคอตีบ" และเชิญชวนประชาชนให้ไปรับวัคซีนให้ครบ เพื่อป้องกันโรคคอตีบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โทร ๐๕๓ ๑๔๐๗๗๔-๖
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2558
 • อ่าน   288
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294