ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก "วันมหิดล"
 •     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี เพื่อรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบตร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และรณรงค์หารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช โดยจะจัดงานดังกล่าวในวันที่ ๒๔ กันยายน ซึ่งเป็น "วันมหิดล"
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ๒ ถ.วังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   09/09/2558
 • อ่าน   270
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294