ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กำหนดทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลนานเกิน 10 ปี
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กำหนดทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลนานเกิน 10 ปี ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยที่มีความต้องการให้ทางโรงพยาบาลเก็บประวัติไว้ต่อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาา ขอแจ้งความจำนงได้ที่ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลวนปรุง โดยนำหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้ป่วย และบัตรประชาชนผู้ป่วย หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559 ในเวลา 08.00-16.00 น. ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8500 ต่อ 60245 หรือ 60325 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   21/01/2559
 • อ่าน   223
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294