ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ขอความร่วมร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งเบาะแส
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA พบว่าได้มีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มมิจฉาชีพ ทำการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้ไฟฟ้า หากพบเห็นบุคคลใดกระทำการดังกล่าว แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 1226 , 0 5324 1816 หรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2559
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294