ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งการช่วยเหลือทหารผ่านศึกกับครอบครัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ในการรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งการช่วยเหลือทหารผ่านศึกกับครอบครัว ที่เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามมติคณะรัฐมนตรี ให้รับสิทธิลดค่าไฟฟ้า ขอให้ผู้ได้รับสิทธิลดค่าไฟฟ้ามาแสดงตนต่อการไฟฟ้าในท้องที่ ตามภูมิลำเนาอยู่ ภายในเดือนมกราคม 2559 นี้ พร้อมแสดงบัตรประจำตัว สมุดคู่มือประจำครอบครัวทหารกรณีเป็นครอบครัว สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับสิทธิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลจโทรศัพท์ 0 5324 1266 ต่อ 14035 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2559
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294