ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสัมนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษจากวัสดุเหลือใชไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
 •     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสัมนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษจากวัสดุเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2725 - 6 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2559
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294