ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดคุ้มวารี จังหวัดพิษณุโลกจัดทำโครงการสร้างพระพุทธรูป
 •     วัดคุ้มวารี จังหวัดพิษณุโลกจัดทำโครงการสร้างพระพุทธรูป โดยมีวัตถุประสงค์การจัดสร้างพระพุธทรูป เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกกุศลแด่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและบูรพพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ โดยกำหนดเทปูนหล่อองค์พระในวันที่ 20,21,24,25,28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา ตั้งแต่เวลา 09.09-13.39 น.ณ มณฑลพิธีวัดคุ้มวารี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • หน่วยงาน    วัดคุ้มวารี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • วันที่ประกาศ   04/02/2559
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294