ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 •     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่วิสาหกิจขนาฎกลางและขนาดย่อม ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับกฏหมายประกันธุรกิจ กฎหมายค้ำประกัน โดยจะจัดงานวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 4840 - 5 ต่อ 11-12
 • หน่วยงาน    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/02/2559
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294