ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานสรรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายภาษีบุุคลธรรมดา
 •     สำนักงานสรรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายภาษีบุุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) สำหรับผุ้ที่มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1)-(8)แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับในระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2558 ซึ่งต้องยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2440 ต่อ 507
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
 • วันที่ประกาศ   04/02/2559
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294