ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา
 •     สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่ประชาชน โดยจะจัดขึ้นวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ ณ เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5448 0986
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • วันที่ประกาศ   04/02/2559
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294