ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น
 •     กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น และพิธีมอบอาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและสัมพันธภาพอันดีระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณอาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5320 3367 ต่อ 104 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2559
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294