ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดงานวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2559
 • อ่าน   229
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294