ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศาลากลางจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมวิ่ง พญาคันคาก มินิ- ฮาล์ฟ มาราธอน 2016 ครั้งที่ 1
 •     ศาลากลางจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมวิ่ง พญาคันคาก มินิ- ฮาล์ฟ มาราธอน 2016 ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร และหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงบาลยโสธร ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอยโสธร จังหวัดยโสธร
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดยโสธร
 • วันที่ประกาศ   05/02/2559
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294