ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 22
 •     สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 22 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น ณ บริเวณอาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2559
 • อ่าน   300
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294