ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้
 •     ด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้ การฝึกอบรมเทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม หลักสูตร “การผลิตโยเกิร์ตและไกศกรีม” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๙ มกราคม ๒๕๕๘ การฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตร “การผลิตเนื้อสัตว์ระยะสั้น” รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เริ่มเปิดรับสมัครฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และปิดรับสมัครเมื่อครบตามนวนที่กำหนดในแต่ละรุ่น คือ ๒๐ คน/รุ่น สนใจสมัครฝึกอบรมได้ด้วยตัวเอง ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม ปศุสัตว์ เลขที่๑๒๒ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐-๕๓๒๑-๓๑๖๒ website: lidc.dld.go.th
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • อ่าน   1081
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294