ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีทักษะชีวิต ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ซึ่งสิ่งที่ยังขาดและขอรับบริจาคเป็นของรางวัลให้กับเด็ก เช่น ทุนสนับสนุนเรื่องอาหา
 •     ด้วยสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีทักษะชีวิต ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสิ่งที่ยังขาดและขอรับบริจาคเป็นของรางวัลให้กับเด็ก เช่น ทุนสนับสนุนเรื่องอาหาร ทุนสนับสนุนของรางวัล ทุนสนับสนุนซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ ทุนสนับสนุนเรื่องนักดนตรีและการแสดงดนตรี ในงานวันเด็ก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2557
 • อ่าน   358
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294