ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยง ดอยจ๊ะ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมบวชป่าต้นน้ำครั้งที่ 3
 •     กลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยง ดอยจ๊ะ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมบวชป่าต้นน้ำครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และร่วมกันปกป้องผืนป่าของประเทศชาติ โดยสามารถปักชื่อตัวเองติดต้นไม้ที่เลือก เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของต้นไม้ในรูปแบบวิถีกะเหรี่ยง(เดปอถู่)ณ ป่าต้นน้ำดอยจ๊ะโข่ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประธานกลุ่มเยาวชนดอยจ๊ะ หมายเลขโทรศัพท์ 0895536339จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องผืนป่าให้ยั่งยืนต่อไป
 • หน่วยงาน    กลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยง ดอยจ๊ะ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/05/2559
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294