ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการทำลายฟิล์ม X-Ray ของ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของผู้ป่วยที่ได้มารับบริการ ซึ่งหากผู้ป่วยมีความประสงค์จะขอรับฟิล์ม X-Ray สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการรังสี ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน์ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕
 •     ด้วย ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการทำลายฟิล์ม X-Ray ของ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของผู้ป่วยที่ได้มารับบริการ ซึ่งหากผู้ป่วยมีความประสงค์จะขอรับฟิล์ม X-Ray สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการรังสี ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน์ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๔๖๕๔๒ ทุกวันในเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/12/2557
 • อ่าน   362
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294