ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ จังหวัดเชียงใหม่
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควร ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • อ่าน   362
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294