ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
 •     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยกำหนดปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ.ลำน้ำแม่สาบ บ้านชมภู หมู่ 8 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จะปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำรวมทั้งหมด 1 ล้านตัว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2559
 • อ่าน   270
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294