ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กำหนดจัดงานวันสมเด็จย่า ประจำปี 2559
 •     โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กำหนดจัดงานวันสมเด็จย่า ประจำปี 2559 โดยใช้ชื่องานว่า " 116 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี พระบารามีเกริกก้องเกรียงไกร" ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เพื่อถวายสักการะ รำลึกถึงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2559
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294