ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จะจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จะจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของตน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการแสดงความสามารถของเด็ก จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
 • วันที่ประกาศ   14/11/2559
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294