ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่องถอดรหัสอักขระมอญโบราณ ศิลาจารึกเวียงเถาะ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าการศึกษาอักษรมอญโบราณที่พบในเขตภาคเหนือตอนบน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 25557 เวลา 90.00-16.00 น. ณห้องประชุม พิพิธภัณฑ์สถ
 •     
 • หน่วยงาน    พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/12/2557
 • อ่าน   378
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294