ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559
 •     เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ได้พบญาติแบบใกล้ชิดโดยไม่มีสิ่งกีดขวางในเรือจำ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 1055 ต่อ 208 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เรือนจำจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/11/2559
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294