ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิโครงการหลวง จัดงานโครงการหลวง 2557 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆและการท่องเที่ยวของโครงการหลวง รวมทั้ง อาหารจากผลิตผลของโครงการหลวง กิจกรรมการประกวดและการแส
 •     
 • หน่วยงาน    มูลนิธิโครงการหลวง
 • วันที่ประกาศ   18/12/2557
 • อ่าน   339
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294