ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ที่ต้องการเก็บฟิล์มเอกซเรย์/สำเนาผลการตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) และสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการนอนหลับของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน 5 ปี
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ที่ต้องการเก็บฟิล์มเอกซเรย์/สำเนาผลการตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) และสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการนอนหลับของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน 5 ปี เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาต่อ สามารถแจ้งความจำนง ได้ที่ กลุ่มงานเทคนิคและบริการ ชั้น 1 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง โดยลำหลักฐาน บัตรประจำตัวผู้ป่วย บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยมาแสดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8500 ต่อ 60403,60404 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง
 • วันที่ประกาศ   10/03/2560
 • อ่าน   84
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294