ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน๊ตที่ www.grad.mju.ac.th/apply.php และชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท (ไม่รวมค่าบริการ) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5520-4 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mju.ac.th จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2560
 • อ่าน   94
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294