ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เอเชียทูเดย์: คนรุ่นใหม่กับการสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต
 •     วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เอเชียทูเดย์: คนรุ่นใหม่กับการสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ แนวคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ และบทเรียน จากการปฏิบัติการของนักปราชญ์ นักคิดระดับท้องถิ่้น ระดับประเทศ ถึงระดับโลก จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   23/03/2560
 • อ่าน   67
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294