ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะพ่อแม่ผู้ปกครองส่างลอง รวมทั้งคณะศรัทธาอารามป่ากล้วยชมภู กำหนดจัดงานบุญประเพณีปอยส่างลอง (ลูกแก้ว) พรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 •     คณะพ่อแม่ผู้ปกครองส่างลอง รวมทั้งคณะศรัทธาอารามป่ากล้วยชมภู กำหนดจัดงานบุญประเพณีปอยส่างลอง (ลูกแก้ว) พรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ อารามป่ากล้วยชมภู หมู่ 3 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3-11 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะศรัทธาอารามป่ากล้วยชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/03/2560
 • อ่าน   96
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294